Elektromontáže Drahňovský 

Revize


Provádíme revize elektrických instalací do 1000V, revize hromosvodů, elektrických spotřebičů, ručního nářadí a kontroly pracovních strojů.

Po provedené revizi vystavíme revizní zprávu s celkovým posudkem revidovaného zařízení, popř. i odstraníme závady.


Proč provádět revize?

Za každé elektrické zařízení odpovídá jeho provozovatel a jeho povinností je vyhledávat rizika, předcházet jim a udržovat zařízení bezpečné. Závada na elektroinstalaci je častá příčina požáru. Revize je soubor úkonů, jejímž výsledkem je revizní zpráva. Zpráva dává provozovateli obrázek o stavu zařízení, uvádí zjištěné závady a doporučení pro minimalizaci rizik.


Kdo může provádět revize?

Provádět revize může pouze revizní technik elektro s platným osvědčením.
Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání

  • Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli
  • Skupina B - používané ve venkovním prostoru (na stavbách, v zemědělství...)
  • Skupina C - používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
  • Skupina D - používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, hotely, kavárny...)
  • Skupina E - používané při administrativní činnosti

Skupina spotřebičů nepřipevněné spotřebiče držené v ruce ostatní nepřipevněné spotřebiče
A Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny užívání
B Třídy I 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců
Třídy II a III 1x za 6 měsíců
C Třídy I 1x za 6 měsíců 1x za 24 měsíců
Třídy II a III 1x za 12 měsíců
D Třídy I, II a III 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
E Třídy I, II a III 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců