Elektromontáže Drahňovský 

Služby
REVIZE:
 • Elektroinstalací
 • Pracovních strojů
 • Ručního elektrického nářadí
 • Elektrických spotřebičů
 • Ochrany před bleskem - hromosvod
 • ELEKTROMONTÁŽE:
 • Rodinných domků
 • Průmyslových objektů
 • Elektroopravy a údržba instalace do 1000 V
 • Vyřizujeme přehlášky k odběru el. energie
 • SERVIS:     
 • Pravidelná údržba zařízení
 • Opravy instalací
 • Odstraňování závad po revizi
 • Drobné montáže instalací
 • Sestavení plánu údržby
 • Kontroly nouzového osvětlení
 • Elektro - poradenství ZDARMA
 •